Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 07 август 2009г.

Технически публикации и документация:

RSS емисии [информация за RSS емисиите]

Конструкция на AS112 в мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Напълно автономно делегиране на in-addr.arpa и ip6.arpa поддомейни

DNSSEC и BIND9 - кратко ръководство

Използване на TSIG при комуникацията "клиент-сървър" в DNS

Динамично управляеми зони на домейни в ISC BIND9

Управление на зони в динамичен режим чрез nsupdate

Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация

Управление на обекти в RIPE DB чрез X.509 идентификация

Колизии на електронно подписани заявки "без билет" (с примери за RIPE DB)

OpenPGP интеграция в Mozilla Thunderbird

OpenPGP интеграция в RPM

Подписване на RPM пакети

OpenPGP подписано съдържание в XHTML

Изпълнение на процесите на Sendmail с права на непривилигерован потребител

LDAP базирано управление на пощенските концентратори на мрежата на СУ "Св. Климент Охридски.

Принцип на действие на пощенските концентратори на мрежата на СУ "Св. Климент Охридски.

Настройки на пощенските концентратори на мрежата на СУ "Св. Климент Охридски" за работа с IPv6.

Ръководство за подписване на съдържанието на зоната на домейна uni-sofia.bg.

Заявяване на авторство върху свободно съдържание чрез удостоверение за време.

Възможности за сертификатната измама в X.509.

Изграждане на IPv6 свързаност за Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Сигурна електронна поща с Mozilla Thunderbird и X.509 сертификати

Създаване и употреба на криптирани CD и DVD носители

VLAN_PLUS_VID/VLAN_PLUS_VID_NO_PAD указвания за 802.1q интерфейси в RHEL5 и дериватите му

Изграждане на блог агрегатор, предотвратяващ събиране на социограми

Създаване, управление и използване на LUKS дялове

Използвани практики по BGP префиксна филтрация и префиксно описание

"Машрутна полиция ли са IP регистрите" - коментар по "Използвани практики по BGP префиксна филтрация и префиксно описание"

"Черна дупка" 192.0.2.0/24 в мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

Принципен проблем на префиксната филтрация в маршрутизиращия софтуер без поддръжка на 32-битови ASN

Поддръжка на 32-битови ASN върху маршрутизаторите на AS5421

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1