OpenPGP интеграция в Mozilla Thunderbird

(за версии 1.5.X и по-големи)

Copyright ©2006 Веселин Колев, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Версия 1.0

Лиценз на документа: CC Attribution-ShareAlike

Съдържание на лиценза: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

Архив със съдържанието на документацията: thunderbird-openpgp-howto-1.0.tar.gz

Електронен пощенски адрес за контакт с автора: виж файла "AUTHOR" в архива със съдържанието

 

Съдържание:

  1. Общи сведения за OpenPGP сертификатите
  1. Инсталация
  1. Управление на хранилището за OpenPGP сертификати и съдържанието му с Enigmail
  1. Електронно подписване, криптиране и декриптиране на електронни писма

 

Valid HTML 4.01 Transitional