Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 5 януари 2009г.

RSS емисии RSS емисии

Тази страница предлага свободно достъпни RSS емисии, съдържащи информация за обновяванията на съдържанието в различните категории. RSS емисиите не включват в себе си цялото съдържание на новите или обновени документи поради следните причини:

Предлаганите RSS емисии са за всяка секция по отделно или за страницата като цяло и съдържат описание на документа и връзка към пълното му съдържание. XML съдържанието на RSS емисиите отговаря на стандартите и е валидируемо чрез валидатора достъпен на адрес http://validator.w3.org/feed/.

Текущи RSS емисии към момента:

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1