Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 8 декември 2009г.

Презентации:

 

Система за динамична вътрешна маршрутизация на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", базирана на решения с отворен код

Повод: OpenFest 2009 (лектор Николай Николов, УИЦ на СУ), 7 ноември 2009 г.

OpenOffice/Presentation: present-openfest-2009.odp [ електронен подпис | TimeStamp ]

PDF: present-openfest-2009.pdf [ електронен подпис | TimeStamp ]

 

Използване на DKIM при защита от SPAM

Повод: Втора неформална среща на мрежовите администратори от bg.acad - Пловдивски университет (22 януари 2009 г.)

OpenOffice/Presentation: dkim.odp [ електронен подпис | TimeStamp ]

PDF: dkim.pdf [ електронен подпис | TimeStamp ]

 

DNSSEC – възможности за употреба в БИОМ и колаборативен подход

Повод: Втора неформална среща на мрежовите администратори от bg.acad - Пловдивски университет (22 януари 2009 г.)

Съавтори: Николай Николов (УИЦ)

OpenOffice/Presentation: dnssec.odp [ електронен подпис | TimeStamp ]

PDF: dnssec.pdf [ електронен подпис | TimeStamp ]

 

Изграждане и поддържане на DNSBL – колаборативно решение за участниците в БИОМ

Повод: Втора неформална среща на мрежовите администратори от bg.acad - Пловдивски университет (22 януари 2009 г.)

Съавтори: Георги Найденов (УИЦ), Стефан Димитров (УИЦ), Николай Николов (УИЦ)

OpenOffice/Presentation: dnsbl.odp [ електронен подпис | TimeStamp ]

PDF: dnsbl.pdf [ електронен подпис | TimeStamp ]

 

Организация на вътрешната маршрутизация на СУ чрез BGP рефлекторна схема (BGP4/BGP4+). Установяване и управление на напречна свъзаност до по-големите български доставчици.

Повод: Първа неформална среща на мрежовите администратори от bg.acad - ИПОИ-БАН

Съавтори: Николай Николов (УИЦ)

OpenOffice/Presentation: SU_AS5421_present.odp [ електронен подпис | TimeStamp ]

PDF: SU_AS5421_present.pdf [ електронен подпис | TimeStamp ]

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1!