Лична страница на Веселин Колев

Последно промяна: 26 декември 2009 г.

Текущи валидни OpenPGP сертификати:

За проверка на автентичността на всички тези сертификати следва да се използва схемата "Web Of Trust".

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис] [TimeStamp: заявка|удостоверение]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1