Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 19 юни 2008г.

Лиценз за използване и разпространение на съдържанието:

Съдържанието, публикувано в тази страница, може да се използва и разпространява при условията на "Creative Commons - Признание 2.5", освен ако в конкретния документ не е посочено друго. Всеки лицензиран под този лиценз документ, съдържа хипервръзка към страницата с описание на лиценза и съответна икона в десния долен ъгъл на документа:

Creative Commons - Признание 2.5

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict