Лична страница на Веселин Колев

Последна промяна: 5 януари 2009г.

Достъпност и съвместимост:

Изходният код на документите, публикувани на тази страница, спазва препоръките на W3C и е съвместим с XHTML 1.0 Strict и XHTML 1.1. В документите не са използвани технологиите Javascript, Flash и Java Аpplet. По този начин съдържанието може да бъде достъпено с всеки виузализиращ уеб съдържание софтуерен продукт, спазващ спецификациите на W3C и съвместим с XHTML 1.0/XHTML 1.1. Елементите в кода могат да съдържат форматиране и стилизиране на основната на CSS2.

Достъпът до съдържание в Интернет следва да не бъде ограничаван от собственически и затворени технологии, които да предлагат "екстри", достъпни само за един или друг софтуерен продукт, ограничаващи или изнудващи потребителя. Всяко подобно ограничение на достъпа противоречи на логиката на свободния пазар и конкуренцията, доколкото ограничава правата на субектите на пазара и по-конкретно потребителя. Следвайки идеята за достъпност, съдържанието предлагано тук е форматирано по такъв начин, че визуализирането му да не изисква използването на несвободен софтуер и да може да бъде извършвано и чрез свободен софтуер, спазващ W3C стандартите, като под свободен софтуер да се разбира такъв, определен от дефиницията на Free Software Foundation (FSF).

Създаването на изходния код на тази страница е извършено с ясното съзнание, че спазването на W3C стандартите е не само въпрос на установена добра практика, а е въпрос и на уважение към достъпващите съдържанието, и към тези разработчици, които биха използвали това съдържание, за да създават негови производни, на основа на лиценза му за използване и разпространение. Неспазването на стандартите затруднява достъпа до съдържанието от страна както на потребителите, така и на приложния и системен софтуер, което в крайна сметка забавя развитието на уеб технологиите (и особено Web 2.0) и снижава производителността им. Настоящата страница се придържа стриктно към установените стандарти за изграждане на изходен код за уеб документи. Проверката за валидност на CSS2 и кода на XHTML документите в тази интернет страница, може да бъде извършена чрез следване на обозначената с икона хипервръзка, която се намира долу вдясно на документите:

За съжеление, болшинството интернет страници са с дискриминационно спрямо незрящи потребители форматиране и по този начин не им позволяват пълен достъп до публично достъпното съдържание. Авторът на тази страница счита, че подобно дискриминационно форматиране е дефакто отнемане на правото на незрящите потребители на Интернет на достъп до публична информация. За да се избегне подобна дискриминация, форматирането на текста и дизайна на тази страница са направени с цел достъпност и от незрящите потребители на Интернет.

Всички файлове със съдържание, достъпни на тази страница, са електронно подписани. Целта е да се предлагат документи с ясно проверима идентичност или авторство, като по този начин да бъде установяема евентуалната им подмяна при преноса в Интернет или при съхранението им върху информационни носители. Това е особено важно за техническа документация, каквато се предлага тук. Всяка възможност за подмяна на информацията, създава опасност за този, който би използвал предлаганата тук документация в практиката. Често погрешно се счита, че използването на HTTP протокол обвит с SSL (HTTPS), установява идентичност върху транспортираното съдържание. Истината е, че чрез SSL се удостоверява само име на услуга (име на хост, за случая на HTTPS) и се криптира и подписва обменяния по нея трафик, но не може само на база на това подписване да се установи автора на съдържанието. Именно затова е нужна информация под формата на отделен и проверяем по всяко време електронен подпис, чрез която получателя да бъде сигурен кой е автор на документацията. За да бъде идентифицирана информацията върху тази страница, всеки достъпван документ притежава съпътстващ го електронен подпис, изтегляем през ясно обявена хипервръзка в тялото на документа. Конкретно описание как да бъде направена проверка на електронния подпис за публикуваните документи, може да бъде намерено в "OpenPGP подписано съдържание".

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1