Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: ZKS ротационен план за DNSSEC обезпечаване на зоната uni-sofia.bg (2008г)

Публикувана на: 24 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

  1. Описание

  2. Ротационен план на ZSK двойките

 

1. Описание

Бележката има за цел да опише последователността на използване на генерираните ZSK двойки за 2008г за зоната uni-sofia.bg и касае само операторите й.

 

2. Ротационен план на ZSK двойките

Ротационен план на генерираните ZSK двойки за 2008г.

Идентификатор на RSA двойката

Вписване на DNSKEY записа в зоната

Начало на използването на частния ключ за подписване на зоната

Край на използването на частния ключ за подписване на зоната

Отписване на DNSKEY записа от зоната

05013

28 декември 2007

4 януари 2008

21 февруари 2008

28 февруари 2008

13500

14 февруари 2008

21 февруари 2008

7 април 2008

14 април 2008

26580

31 март 2008

7 април 2008

24 май 2008

31 май 2008

27540

17 май 2008

24 май 2008

10 юли 2008

17 юли 2008

32595

3 юли 2008

10 юли 2008

26 август 2008

3 септември 2008

41811

19 август 2008

26 август 2008

12 октомври 2008

19 октомври 2008

52497

5 октомври 2008

12 октомври 2008

28 ноември 2008

5 декември 2008

61806

21 ноември 2008

28 ноември 2008

14 януари 2009

21 януари 2009

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict