Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Изтриване на route6 обекта 2a01:288:8000::/46 от ripedb

Публикувана на: 2 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Шаблон за изтриване на обекта 2a01:288:8000::/46

 

1. Описание

Изтрит е route6 обекта 2a01:288:8000::/46. Обектът не е необходим повече. Изтриването става чрез електронно подписан шаблон, както е описано в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация".

 

2. Шаблон за изтриване на обекта 2a01:288:8000::/47

route6:     2a01:288:8000::/46
descr:     AS5421 - IPv6 Superblock
origin:     AS5421
mnt-by:     AS5421-MNT
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20070201
source:     RIPE
delete:     removed

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict