Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Изтриване на route6 обекта 2a01:288:8000::/36 от ripedb

Публикувана на: 1 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Шаблон за изтриване на обекта 2a01:288:8000::/36

 

1. Описание

Изтрит е route6 обекта 2a01:288:8000::/36. Обектът не е необходим повече. Възможно е той да бъде възстановен след като Софийския Университет получи втори, комерсиален канал за свързаност към IPv6, и топологията на свързаност налага диференциация на отделни мрежи в AS5421. Изтриването става чрез електронно подписан шаблон, както е описано в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация".

 

2. Шаблон за изтриване на обекта 2a01:288:8000::/36

route6:     2a01:288:8000::/36
descr:     AS5421 - IPv6 space
origin:     AS5421
mnt-by:     AS5421-MNT
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20070214
source:     RIPE
delete:     removed

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict