Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Партньори на AS5421 за обмен на локален трафик (към 24 ноември 2007 г)

Публикувана на: 24 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

  1. Описание

  2. Партньори на AS5421 за обмен на локален трафик (към 24 ноември 2007 г)

 

1. Описание

Тази бележка има за цел да опише текущите партньори на AS5421 за обмен на локален трафик към 24 ноевмри 2007г. Информацията в бележката е валидна до следваща промяна в списъка с партньори.

 

2. Партньори на AS5421 за обмен на локален трафик (към 24 ноември 2007г)

В таблиците по-долу са отразени партньорствата за обмен на локален трафик. За всеки адресен протокол (IPv4 и IPv6) е оформена самостоятелна таблица.

Партньори за обмен на IPv4 трафик и информация за установените с тях BGP сесии

Партньор

Номер на автономната система

Данни за BGP сесията

Преносна среда

Забележка

IPv4 адрес на граничния маршрутизатор на AS5421

IPv4 адрес на граничния маршрутизатор на партньора

Ай Ти Ди Нетуърк АД

9070

62.44.96.161/28

62.44.96.166/28

MAN (Евротур) - VLAN961

-

АТЛАНТИС БГ ООД

20657

62.44.96.161/28

62.44.96.162/28

MAN (Евротур) - VLAN961

-

БТК

8866

213.16.50.195/29

213.16.50.193/29

MAN (БТК) - VLAN3135

-

България Онлайн

12867

62.44.96.161/28

62.44.96.168/28

MAN (Евротур) - VLAN961

-

Давидов Електрик

12814

62.44.96.161/28

62.44.96.165/28

MAN (Евротур) - VLAN961

-

ЕВОЛИНК АД

8262

62.44.96.161/28

62.44.96.163/28

MAN (Евротур) - VLAN961

-

Евроком Кабел

13124

217.18.241.134/30

217.9.225.2/32

MAN (Евротур) - VLAN963

ebgp multihop 2 - (217.9.225.2/32 през 217.18.241.133/30)

НЕТ ИС САТ ООД

9127

212.72.192.221/30

212.72.192.222/30

MAN (Евротур) - VLAN291

-

Национална изследователска и образователна мрежа - НИОМ

6802

194.141.252.22/30

194.141.252.21/30

MAN (БТК)

-

Спектър Нет АД

8717

62.44.96.249/30

62.44.96.250/30

MAN (Евротур) - VLAN962

-

Цифрови системи ООД

3245

62.44.96.253/30

62.44.96.254/30

MAN (Евротур) - VLAN961

-

 

Партньори за обмен на IPv6 трафик и информация за установените с тях BGP сесии

Партньор

Номер на автономната система

Данни за BGP сесията

Преносна среда

Забележка

IPv6 адрес на граничния маршрутизатор на AS5421

IPv6 адрес на граничния маршрутизатор на партньора

България Онлайн

12867

2a01:288:8000::1:0:1/126

2a01:288:8000::1:0:2/126

MAN (Евротур) - VLAN961

-

Национална изследователска и образователна мрежа - НИОМ

6802

2001:4b58:acad:252::26/126

2001:4b58:acad:252::25/126

MAN (БТК)

-

Спектър Нет АД

8717

2a01:288:8000::1:0:5/126

2a01:288:8000::1:0:6/126

MAN (Евротур) - VLAN962

-

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict