Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Изтриване на inet6num обекта 2a01:288:8000::/36 от ripedb

Публикувана на: 2 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Шаблон за изтриване на inet6num обекта 2a01:288:8000::/36

 

1. Описание

Изтрит е inet6num обекта 2a01:288:8000::/36, който е бил създаден с тестова цел. Обектът не е необходим повече. Изтриването става чрез електронно подписан шаблон, както е описано в статията "Управление на обекти в RIPE DB чрез OpenPGP идентификация".

 

2. Шаблон за изтриване на inet6num обекта 2a01:288:8000::/36

inet6num:    2a01:288:8000::/36
netname:    BG-SUNET
descr:     Sofia University
descr:     BG-1164 Sofia
country:    BG
admin-c:    KS2437-RIPE
tech-c:     SD2427-RIPE
tech-c:     GN1498-RIPE
tech-c:     VK1242-RIPE
notify:     as5421[AT]uni-sofia.bg
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS5421-MNT
mnt-domains:  AS5421-MNT
source:     RIPE
changed:    vlk[AT]lcpe.uni-sofia.bg 20070219
delete:     removed

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict