Актуализация на BGP рефлекторната схема на AS5421 (Софийски Университет) -
15 юли 2009 г.

Версия 1.0.0, 15 юли 2009

Веселин Колев, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Адрес за кореспонденция: vesso AT vesselin.org

Първоизточник: http://www.vesselin.org

Лиценз на документа: CC Attribution-ShareAlike

 

Съдържание:

  1. Цел на актуализацията

  2. BGP конфигурация на Quagga

  3. Схема на текущата топология в BGP рефлектора на AS5421

 

1. Цел на актуализацията

Целта на извършената актуализация е да направи член на рефлекторната схема маршрутизатор на Биологическия факултет на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" и по този начин да се повиши качеството на свързаността към мрежите на останалите факултети и Интернет. Освен това, използваната версия на Quagga позволява обслужване на префикси с origin 32-битови номер на автономни системи.

Маршрутизаторът на Биологически факултет на СУ е BGP origin за IPv4 адресно пространство 62.44.109.0/24 и IPv6 адресното пространство 2a01:288:8007::/48. IPv6 префиксът се агрегира от граничните маршрутизатори на AS5421 към префикс 2a01:288:8000::/35 и ще подлежи на преномерация след получаването от страна на СУ на IPv6 адресен сегмент със статус "ASSIGNED PI".

 

2. BGP конфигурация на Quagga

hostname bgpd@biofac-gw
password zebra
!
bgp asnum format asplain
!
router bgp 5421
 bgp router-id 62.44.127.72
 network 62.44.104.0/24
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV4 peer-group
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV4 remote-as 5421
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV4 soft-reconfiguration inbound
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV4 route-map BIOFAC_EXPORT_IPV4 out
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 peer-group
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 remote-as 5421
 no neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 activate
 neighbor 62.44.127.1 peer-group AS5421_BORDERS_IPV4
 neighbor 62.44.127.21 peer-group AS5421_BORDERS_IPV4
!
 address-family ipv6
 network 2a01:288:8007::/48
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 activate
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 soft-reconfiguration inbound
 neighbor AS5421_BORDERS_IPV6 route-map BIOFAC_EXPORT_IPV6 out
 neighbor 2a01:288:8000::1 peer-group AS5421_BORDERS_IPV6
 neighbor 2a01:288:8000::a peer-group AS5421_BORDERS_IPV6
 exit-address-family
!
access-list BIOFAC_EXPORT_IPV4 permit 62.44.104.0/24 exact-match
!
ipv6 access-list BIOFAC_EXPORT_IPV6 permit 2a01:288:8007::/48 exact-match
!
route-map BIOFAC_EXPORT_IPV4 permit 10
 match ip address BIOFAC_EXPORT_IPV4
!
route-map BIOFAC_EXPORT_IPV4 deny 1000
!
route-map BIOFAC_EXPORT_IPV6 permit 10
 match ipv6 address BIOFAC_EXPORT_IPV6
!
route-map BIOFAC_EXPORT_IPV6 deny 1000
!
line vty
!

 

3. Схема на текущата топология в BGP рефлектора на AS5421

 

Схема на текущата топология на BGP рефлекторната схема на AS5421 (натисни за увеличение)

 

Изходен файл на Dia: BGP_reflector_AS5421_15_jul_2009.dia

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1!