Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: AS5421 - описание на ospf area 62.44.127.0

Публикувана на: 31 октомври 2007 г.

 

Съдържание:

  1. Предназначние на ospf area 62.44.127.0

  2. Използвани версии на протокола ospf

  3. Правила за обявяване на маршрути

 

1. Предназначние на ospf area 62.44.127.0

Ospf area 62.44.127.0 е опорната igp структура на "route reflector" схемата за вътрешна маршрутизация в AS5421. Всички съседи в нея използват IP адреси от мрежовия сегмент 62.44.127.0/25.

 

2. Използвани версии на протокола ospf

В ospf area 62.44.127.0 са допустими за използване версии 2 и 3 на протокола OSPF.

За подробности относно версиите на протокола виж:

 

3. Правила за обявяване на маршрути

Целта на правилата за обявяване на маршрути е стабилност и постоянство на igp маршрутната таблица, формирана от ospf протокола. Правилата важат за всички участници в ospf area 62.44.127.0. Съблюдаването на правилата се основава на формирането на филтри при всеки от участниците, които съответното техническо лице да поддържа актуални спрямо правилата, описани по-долу. Филтрите се прилагат към софтуера, който реализира протокола ospf върху маршрутизатора на участника. Университетският изчислителен център (УИЦ) и съответния участник в ospf area 62.44.127.0 договарят списък с маршрути, които могат да бъдат излъчвани от ospf върху маршрутизатора на участника. Всеки договорен маршрут се описва в каталог, който се поддържа от УИЦ.

При формирането на списъка с допустими маршрути в ospf area 62.44.127.0, УИЦ следва следната политика, позволяваща формирането на маршрутна таблица с възможно минимален брой маршрути:

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict