Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: AS5421 - Начален IPv6 адресен план

Публикувана на: 31 октомври 2007 г.

 

Съдържание:

  1. Суперблок

  2. Алокация за опорна мрежа

  3. Адресни сегменти за факултетите и самостоятелните звена

 

1. Суперблок

Префикс: 2a01:288:8000::/35

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000/35

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:9ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421 и експортиране като /35.

 

2. Алокация за опорна мрежа

Суперблок: 2a01:288:8000::/48

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000/48

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:8000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421. Без експортиране.

 

Префикс: 2a01:288:8000::/96

Предназначение: Адресация за маршрутизаторите в кампус "Лозенец".

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000/96

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0000:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421 като /96. Без експортиране.

 

Префикс: 2a01:288:8000::1:0:0/96

Предназначение: Адресация за връзки с маршрутизатори на други AS.

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0001:0000:0000/96

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0001:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0001:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421 от /96 до /126. Без експортиране.

 

Префикс: 2a01:288:8000::2:0:0/96

Предназначение: Адресация за тунелни връзки.

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0002:0000:0000/96

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0002:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0002:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421 от /96 до /126. Без експортиране.

 

Префикс: 2a01:288:8000::3:0:0/96

Предназначение: Адресация за сървъри на СУ (без сървъри на отделните факултети).

Неагрегиран префикс: 2a01:0288:8000:0000:0000:0003:0000:0000/96

Начален адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0003:0000:0000

Краен адрес: 2a01:0288:8000:0000:0000:0003:ffff:ffff

BGP4+: задължително вътрешно пропагандиране в AS5421 от /96 до /126. Без експортиране.

 

3. Адресни сегменти за факултетите и самостоятелните звена

Лаборатория по Инженерна химична физика: 2a01:288:8001::/48

Факултет по математика и информатика: 2a01:288:8002::/48

Университетски изчислителен център: 2a01:288:8003::/48

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict