Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на галериите]

Галерия: Нискобюджетен маршрутизатор за факултетските мрежи в Университетската мрежа

 

В рамките на мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", следва да бъде гарантирана алтернативната свързаност на отделните факултетски мрежи, които се намират зад своите локални маршрутизатори (шлюзове). Ако задачата за пълната резервираност трябва да бъде решена точно, следва да се използва информацията от BGP, синтезирана върху двата гранични маршрутизатора на AS5421: border-lozents.uni-sofia.bg и border-rectorate.uni-sofia.bg. На пръв поглед това би било сложна задача, защото се налага изравняване на огромно количество информация за маршрутите върху много маршрутизатори. От друга страна обаче, се оказва, че един персонален компютър, базиран на добър хардуер, би могъл да свърши работа. Обикновено организациите и работещите в тях мрежови инженери по навик използват за целта скъпи маркови маршрутизатори, но Университета не може да си позволи подобни разходи и затова се наложи да бъдат изградени нискобюджетни аналози. С тяхна помощ доставката на свързаност на факултетските мрежи бе опростена до BGP рефлекторна схема, в която се формира "пълна" BGP таблица и се разпространява от рефлекторните сървъри към маршрутизаторите на факултети - клиенти на рефлектора.

По-долу са показани снимки от конфигурация, предназначена за маршрутизатор на факултетска мрежа, генерираща максимален трафик от 10000 пакета в секунда. Дънната платка и използваните етернет адаптори биха могли да обработят повече от споменатия максимален трафик (може да се направи тест и това да се покаже), но на практика, поради различни причини, не се генерира поток пакети надвишаващ 10000 в секунда.

Само за сведение, процесорът на конфигурацията е Pentium III (Coppermine) с работна тактова честота 930 MHz, а оперативната памет е с капацитет 1GB (2x512MB SD-RAM). За твърд диск е използван IDE Flash модул - 2GB.

Управляващ чип на дъното

Снимка на дъното с фокус върху управляващия го чип. Особено важно е всички електролитни кондензатори да функционират и да не са издути или протекли.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Охладител на процесора и оперативна памет

Изглед към охладителя и платките оперативна памет. Важно е е да бъде осигурено добро охлаждане на процесора. Най-добре е да използва охладител с двуточково окачване на активната част. Така сглобената конфигурация ще се инспектира на място от администратор твърде рядко и затова е нужно въртящите се компоненти да са надеждни.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

IDE Flash

Снимка на използвания IDE флаш модул (марка Transcend). Това е особено подходящо решение за маршрутизатор, защото се елимира риска от механична повреда на твърд диск, ако би бил използван стандартен такъв, с въртящи се носители на информация.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Изглед към задния панел на кутията

Изглед на задния панел на кутията. Виждат се ясно двата етернет адаптора. За добра производителност следва да се използват маркови адаптори: Intel, 3Com и др.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Общ изглед на дънната платка и елементите

Общ изглед на дънната платка и използваните периферни елементи.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Изглед към видео картата

Използването на видео карта без активно охлаждане е голямо предимство на подобна конфигурация.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1!