Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на галериите]

Галерия: Граничен маршрутизатор border-lozenets.uni-sofia.bg

 

От 5 август 2009г., граничният маршрутизатор на AS5421 border-main.uni-sofia.bg е свален от употреба и на негово място е въведена нова хардуерна конфигурация, като името на хост е сменено съгласно новата мрежова топология на border-lozenets.uni-sofia.bg.

Новата хардуерна конфигурация е базирана на Dell PowerEdge 2650 и дарение от Nestle (огромни благодарности за дарението!!!). Параметрите на конфигурацията са налични на страницата на производителя. Целта на въвеждането в продукция на подобна конфигурация за граничен маршрутизатор, е увеличаването на степента на използване на каналите за свързаност на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" и повишаване на качеството на свързаността, вкл. възможност за безпроблемен пренос на големи количества интерактивен трафик, свързан с поточна мултимедия, по-специално телефония (VoIP), DNS и др. Маршрутизаторът функционира в мрежовия възел на кампус "Лозенец".

Същата конфигурация е използвана за реализирана на машрутизатора loz-gw.uni-sofia.bg (домуващ също в кампус "Лозенец").

Преден панел на сървъра

Преден панел на сървъра. Виждат се "чекмеджетата" за твърдите дискове, DVD устройството, панела за системни съобщения и входове за периферия.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Поглед отгоре върху кутията на сървъра

Поглед отгоре върху кутията на сървъра.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Общ изглед

Общ изглед на вътрешността на сървъра. Виждат се ясно двата захранващи модула (вдясно в дъното), а също така охладителите на процесорите и тези прикачени към задния панел.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Процерният блок с охладителите

Снимка на процесорният блок с охладителите. Потокът въздух през радиатора на всеки процесор, се реализира от два последователно поставени вентилатора.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Държатели на твърдите дискове

Изглед към държателите за твърдите дискове в RAID масива. Всички твърди дискове са SCSI III. Конкретно реализираната конфигурация в продукция е RAID-1.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Слотове за памет

Поглед върху слотовете за памет. Общ капацитет на паметта в конкретната конфигурация е 2GB (DDR).

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Поглед отстрани върху процесорния блок и RAID масива

Поглед отстрани върху процесорния блок и RAID масива.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Заден панел

Снимка на задния панел на сървъра. В центъра се виждат двата гигабитови мрежови адаптора. В десния край е мрежовия интерфейс на конзолата за управление.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1!