Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на галериите]

Галерия: AS112 възли в мрежата на Софийския Университет

 

По-долу са представени снимки на сървърите, върху които са реализирани двата възела на AS112 в мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Освен проектът AS112, двата сървъра са място за домуване на кеширащите и достоверни сървъри на Университета: ns.uni-sofia.bg и ady.uni-sofia.bg, както и на университетските SMTP концентратори. Новите сървъри функционират от 23 юли 2008 г. И двата сървъра работят с операционна система Linux 2.6.18 и използват дистрибуцията CentOS 5.

Подробности за реализацията на AS112 в мрежата на СУ могат да бъдат намерени в документацията по изграждането "Конструкция на AS112 в мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски".

Поглед върху кутията на сървъра отгоре

Поглед върху кутията на сървъра отгоре. Давата SATA диска са в състава на RAID1 масив с общ капацитет 500 GB (използваем дисков капацитет 447.77 GB). Моделът на RAID контролера е "LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 1078".

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Изглед от дънната платка

Изглед от дънната платка на сървъра. Вижда се платката на RAID контролера, паметта (2x2 GB Kingston) и процесора "Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU / E6550 @ 2.33GHz".

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

Кутията на възела при монтаж в комуникационния шкаф

Разположение на кутията в комуникационния шкаф на УИЦ в стая 123 на ФМИ. Двата сървъра (двата възела) са разположени един под друг на специални шини с цел лесно изваждане при авария или подмяна на хардуер.

Автор: Веселин Колев

Лиценз: CC Attribution-ShareAlike

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1!